0707-64 99 54 komhemab@hotmail.com

Vi tillgodoser familjehemsplaceringar för barn och ungdomar som omfattas av insatser enligt SoL, LVU och där socialtjänsten bedömt att en placering är det bästa för den unge.

v

Vår personal kan flera språk flytande: Svenska, Engelska, Amarinja, Arabiska, Dari, Persiska, Rumänska, Somaliska & Tigrinja.

Våra värdeord är trygghet, tillit, nätverk, och delaktighet. Alla familjer delar ett gemensamt intresse för att stödja barn och unga i de utsatta situationer de befinner sig i.

Om vår verksamhet


Kom Hem AB arbetar med placeringar av barn och unga som av någon anledning inte längre kan kvarvara i sitt nuvarande boende.

Vårt arbete är kontinuerliga kontakter, där vi aktivt arbetar med att stödja den unge, likväl som familjen för att de skall uppleva just trygghet, tillit och delaktighet. Vårt arbete för att skapa ett nätverk kring den unge är grunden till att våra ungdomar inte bara får en plats att bo, utan en tillhörighet och ett stort antal människor som hjälper till för att den unge skall finna sin plats i samhället.

Vi vill i slutändan uppnå resultatet där ungdomen är självständig och upplever att hen tillsammans med familjen och Kom Hem kan forma sin vardag.

Kontakta oss

Kom Hem AB

Byängsgränd 14, 12040 Årsta

0707-64 99 54

komhemab@hotmail.com